shutterstock_685733683

Garanti

Entreprenørgarantier

Byggmesterforsikring leverer entreprenørgarantier i henhold til gjeldende norske byggestandarder.

Byggmesterforsikring leverer garantier i henhold til kontraktsbestemmelser i NS8405 (Norsk bygge- og anleggskontrakt) og NS8406 (Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt).

I NS8405 og NS8406 er, hvis ikke annet er avtalt, kravet 10% i utførelsestiden og 3% i 3 år etter overtakelse. Merk at byggherrens krav til sikkerhetsstillelse her er 15%.

Byggmesterforsikring leverer garantier i henhold til  kontraktsbestemmelser i NS8407 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser).

I NS8407 er totalentreprenørens sikkerhetsstillelse beskrevet i pkt 7 hvor det, hvis ikke annet er avtalt, settes krav om sikkerhet i utførelsestiden på 10% av kontraktssummen. Etter overtakelse reduseres denne til 3% i 3 år. Merk at byggherren skal stille sikkerhet på 17,5% av kontraktssum hvis denne bestemmelsen legges til grunn. Her er også alle summene inkl mva.

Byggmesterforsikring leverer garantier i henhold til følgende kontraktsbestemmelser:

  • NS8415 (Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider)
  • NS8416 (Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider)
  • NS8417 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser)


I kontraktsbestemmelsenne til ovennevnte er det beskrevet at, hvis ikke annet er avtalt, settes krav om sikkerhet i utførelsestiden på 10% av kontraktssummen. Etter overtakelse reduseres denne til 3% i 3 år.

Byggmesterforsikring leverer garanti for salg og levering av byggesett. Garantien tilfredsstiller kravene i henhold til NS 3404.

Garantisummen, tilsvarende 10% av kontraktssummen, gjelder fra kontraktsinngåelse. Garantien gjelder fram til levering er sluttført og i de påfølgende to år.

I tillegg til garantier i henhold til ovennevnte NS-kontrakter leverer Byggmesterforsikring også andre kontraktsgarantier. Har du et garantibehov med utgangspunkt i en kontrakt satt opp mellom profesjonelle parter og i henhold til gjeldende norske byggestandarder, vil vi gjerne høre fra deg.