Pensjon

Pensjon

På den enkle måten

 - Lavere kostnad med prisgaranti -

 - Ivaretar de nye lovkravene -

- 100% selvadministrert -

- Tilpasset variabel lønn -

Snakk med en rådgiver

Innskuddspensjon (OTP)

Du som arbeidsgiver er pålagt å spare til pensjon for alle dine ansatte. Minimumskravet til sparingen defineres av loven om obligatorisk tjenestepensjon. Duvi tilbyr to standard porteføljer som passer de aller fleste. Vi gjør valget enkelt. Ved å begrense porteføljeutvalget holder vi kostnadene nede, en fordel kundene våre nyter godt av.

Byggmesterforsikring er agent for Duvi Pensjon.

1. Duvi Langsiktig


Aksjer: 80 %
Rentepapirer: 20 %

Vi anbefaler alle våre kunder å være langsiktige lengst mulig.

Aldersbestemt nedtrapping av andel aksjer er oftest ulønnsomt. For de aller fleste er det også unødvendig. Grunnen er at folketrygden og annen sparing ikke svinger i verdi med aksjekursene.

Vi tar kontakt det året den enkelte fyller 60 år for å veilede om innskuddspensjonen som andel av den enkeltes samlede sparing.

2. Duvi Kortsiktig


Aksjer: 30 %
Rentepapirer: 70 %

Det kan være fornuftig å plassere mindre penger i aksjer dersom innskuddspensjonen utgjør en stor andel av sparing til pensjon og det også er kort tid til den enkelte skal bruke pengene.

Hvorfor velge Duvi Pensjon?


God oversikt hele veien

Duvi gir prisløfte på gebyrer og omkostninger til alle små og mellomstore bedrifter.

I tillegg kan du forvente dette:

Sparing

  • Sparing er lovpålagt, og beregnes i henhold til lovens krav.
    Det er de obligatoriske 2 % av lønn som blir omtalt som Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).
  • Bedriften kan velge å spare mer for de ansatte.

Fakturering

  • Transparent og oversiktlig kostnadsstruktur på fakturaen.
  • Fakturering skjer etterskuddsvis. Det gir deg som kunde bedre oversikt, bedre likviditet og generelt bedre økonomistyring.

 

Uførepensjon

Månedlig utbetaling til ansatte som blir helt eller delvis ufør.

Utbetales etter 12 måneders sykemelding, og utbetales sammen med uførepensjon fra NAV

Størrelsen på uførepensjon kan avtales innenfor lovens maksimalrammer:
-3% av lønn opp til 12 G
-25% av G, maksimalt 6% av lønn opp til 12G
-Inntil 66% av lønn mellom 6 og 12 G

I tillegg kan avtales barnetillegg inntil 4% av ansattes lønn opp til 6 G

facebookduvi_logo_760_sqr