shutterstock_1129302428

Privatforsikring

Kritisk sykdom

Kritisk Sykdomsforsikring er en forsikring som kan gi deg en engangsutbetaling dersom du blir rammet av visse alvorlige sykdommer.

Forsikringen er etablert for å kunne gi deg og din familie økonomisk trygghet.

Kritisk Sykdomsforsikring skal gi deg økonomisk handlefrihet ved alvorlig sykdom slik at du skal kunne bruke kreftene til å bekjempe sykdommen og bli frisk, og ikke bekymre deg for familieøkonomien. Vi anbefaler derfor Kritisk Sykdomsforsikring uavhengig av om du har forsørgeransvar eller ikke.

Kritisk Sykdomsforsikring dekker positivt nevnte alvorlige sykdommer som for eksempel hjerteinfarkt, hjerneslag og kreft. Dette er sykdommer som kan ramme oss alle og erfaring viser at det ofte kan ta litt tid før en som blir rammet klarer å komme tilbake i inntektsgivende arbeid.

Kritisk Sykdomsforsikring kan tegnes av privatpersoner mellom 16 og 60 år som er fast bosatt i Norge og medlem i Norsk Folketrygd. Helseerklæring må fylles ut og sendes oss.

Vilkår kritisk sykdom

Bestill forsikring