shutterstock_429406045

Privatforsikring

Verdiforsikring

Verdigjenstandforsikring kan tegnes på spesifiserte gjenstander og gjelder i hele verden.

Forsikringen kan tegnes på for eksempel: 

  • Bunad/Nasjonaldrakt
  • Fotoutstyr
  • PC/Datautstyr
  • Kunst
  • Golfutstyr
  • Sykkel
  • Høreapparat

Normalt er de fleste gjenstander i hjemmet omfattet av innbo- og løsøreforsikringen, og dekket mot vann-, brann- og tyveriskader som skjer i boligen. Verdigjenstandforsikringen er imidlertid en tilnærmet ”all risk” – dekning som også dekker skade på ting som skyldes annen plutselig og uforutsett ytre årsak. 

Du bestemmer selv forsikringssummen, så lenge denne ikke overstiger markedsverdi eller gjenanskaffelsespris. Gjenstandenes verdi må dokumenteres.

Vilkår verdigjenstand

IPID

Bestill forsikring