Formueansvarforsikring

Bedriftsforsikring

Formueansvarforsikring

Ansvarsforsikring dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for den profesjonen de utøver, det er ofte en bedrift som ikke utfører fysisk arbeid. Dette kan være konsulentvirksomhet, rådgivere etc.

Forsikringen dekker:

Rettslig erstatningsansvar for økonomisk tap som ikke skyldes person- eller tingskade, for den virksomheten som er forsikret.

Ansvar for skade som rammer tredjemanns person- eller ting som skjer i bedriftens bygning/lokaler eller ved kundebesøk når de utøver sin virksomhet.

Forsikringen dekker ikke: Vær oppmerksom på at listen ikke er fullstendig.

  • Styremedlem, eiere eller familie
  • Mangelfull leveranse, kontrakt etc.
  • Bøter, oppreisning, dagmulkter etc.
  • Skade på egne ansatte

Standard forsikringssum er kr 2 millioner eller kr 5 millioner.

Egenandel kr 10.000,-

Vilkår Formueansvar

Bestill forsikring