Bakgrunner-03

Garanti

Andre garantier

I tillegg til garantier etter Bustadoppføringslova og kontraktsgarantier tilbyr Byggmesterforsikring også andre garantier. 

Dette er garantier som for eksempel forskuddsgarantier og betalingsgarantier med fler. Felles for alle slike garantier er at de fungerer som sikkerhet for spesifiserte forpliktelser etter gjeldende norske byggestandarder.

Vi leverer det meste av garantityper som benyttes for å sikre forhold i byggenæringen. Har du behov for en garanti vil vi gjerne høre fra deg.

Byggmesterforsikring leverer betalingsgarantier i samsvar med kontrakter satt opp i henhold til gjeldende norske byggestandarder.

En betalingsgaranti benyttes der en selger ønsker sikkerhet for rettmessig betaling av leverte varer og tjenester, selv om kjøper skulle gå konkurs.

Byggmesterforsikring leverer forskuddsgarantier i henhold til kontrakter satt opp mellom profesjonelle parter.

Forskuddsgarantier gjelder som sikkerhet for kjøper i de tilfeller det er inngått avtale om betaling før overlevering av varen eller tjenesten.

Garanti settes opp i samsvar med kontraktsbestemmelser, i avtaler utformet i henhold til gjeldende norske byggestandarder. 

Snakk med en rådgiver