Unge_menn_skader_seg_oftest

Informasjon

Ved skade

Hos Byggmesterforsikring treffer du mennesker å snakke med når du trenger det

Gå til Min Side for å melde skade

Trenger du bilberging kan du ringe direkte til:
Kontortid:
  • mandag - torsdag 08:00-16:00
  • fredag 08:00-15:00
Henvendelser som ikke kan vente til vi har åpent kan rettes til vår alarmtelefon: 400 95 888

Hva gjør du når skaden har skjedd?

Hvem skal varsles?
Skaden skal meldes direkte til Byggmesterforsikring AS ved innlogging med Bank ID på Min side. Her finner du aktuelt skademeldingsskjema som er nødvendig å fylle ut ved slik skade.

Yrkesskader
I tillegg til melding til oss skal skader oppstått i arbeidstiden på arbeidsstedet meldes til NAV, se www.nav.no.
Alvorlige personskader skal også meldes til Arbeidstilsynet og politiet.

Gå til Min Side for å melde skade

Hva gjør du når skaden har skjedd?
Førstehjelp
Når skade har oppstått må du gjøre det du kan for å hindre at skaden utvikler seg og blir større, uten å sette liv og helse på spill.

Ring brannvesenet ved brann, steng stoppekran og ring rørlegger ved rørbrudd og sikre løse gjenstander hvis det blåser.

Hvem skal varsles?
Skaden meldes direkte til Byggmesterforsikring AS ved innlogging med Bank-Id på Min side.

Brann, innbrudd, tyveri, hærverk og ran skal i tillegg meldes til politiet.

Husk at du etter Forsikringsavtaleloven har plikt til å melde fra om skaden "uten ugrunnet opphold", og senest innen et år. Hvis skaden meldes for sent kan det bli vanskelig for oss å undersøke detaljer i saken og å hjelpe til med skadebegrensning. Det kan i så fall bli umulig å avklare omfanget av skaden. Dette kan i verste fall føre til avkortning eller avslag.

Gå til Min Side for å melde skade

Hva gjør du når skaden har skjedd?

Ved glasskade

Glasskader meldes her eller ved å kontakte oss på telefon 64 86 46 00.

Du kan også kontakte en av våre samarbeidspartnere direkte;

Hurtigruta Carglass

Riis Bilglass

Cary

Hvem skal varsles?

Ved kollisjon skal bilskademelding fylles ut. Logg inn med BankID på Min side og last opp skademeldingen sammen med eventuelle bilder.

Gå til Min Side for å melde andre skader

Disse skadene skal også meldes til Politiet: Personskader, tyveri, innbrudd, hærverk og brann.

Ved viltpåkjørsel skal også Viltnemda varsles.


Dokumentasjon:
Ta gjerne bilder og legg ved skademeldingen. Dette bør være av:

  • Skiltene til begge bildene
  • Oversiktsbilde
  • Bilenes plassering
  • Skadeomfang

Dette for å sikre at saken får så korrekt og rask behandling som mulig. Bilder kan også være avgjørende bevis i eventuelle tvister. I tillegg til bilder er det også viktig at man noterer ned navn og kontaktinformasjon til eventuelle vitner.

Ved behov for redning, ta kontakt med:

RedGo (Falck Redning)
24t vakttelefon: 02222
Fra utlandet ring: 0047 33 13 80 80

 

Ved behov for leiebil, ta kontakt med:

AVIS bilutleie
Tlf: 66 77 10 10
Fra utlandet ring: 0047 66 77 11 42

Ved behov for større leiebil enn det forsikringen dekker må du kontakte Byggmesterforsikring AS på tlf: 64 86 46 00 eller e-post: skade@bmf.no

Ved fortsatt leie av bil etter at egen bil er ferdig reparert må du kontakte utleier for videre privat avtale.

Ved kaskoskade

Ved skader på egen bil settes kjøretøy inn på valgfritt autorisert bilverksted for taksering og utbedring av skaden. Før kjøretøy repareres skal verksted legge inn takst/tilbud og bilder i DBS under Knif Trygghet Forsikring AS med referanse til skadenummer.

Gå til Min Side for å melde skade

Hva gjør du når skaden har skjedd?
Hvem skal varsles ved reiseskade?

Reiseskader utenfor Norge meldes til SOS International (alarmsentral) i København på tlf: (+45)38 48 93 65 eller sos@sos.eu - Nettside: www.sos.dk/no/

Skadet, forsinket og mistet bagasje på flyreise meldes til flyselskapet direkte på flyplassen.

Gå til Min Side for å melde skade

Ved behov for behandling, konsultasjon videolege eller du skal søke om refusjon; vennligst ta kontakt på https://protector.falckhelse.no/ eller telefon (+47) 21 89 85 48

Vennligst oppgi avtalenr. som er relevant for din forsikringsavtale:

Pro Helse:
Kundenr: 2227940
Avtalenr: 2706728
 
Pro Helse +:
Kundenr: 2227940
Avtalenr: 2706729

 

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av Naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Naturskader meldes på det respektive objektet som er skadet.

Som kunde hos Byggmesterforsikring ønsker vi at du skal være fornøyd.

For å bidra til dette jobber vi hele tiden for at våre forsikrings- og garantiavtaler skal være så enkle og forståelige som mulig. Samtidig har vi et stort fokus på rask og riktig skadebehandling slik at ulempene ved en skade blir minst mulig.

Skulle det likevel være sider ved vår rådgivning, forsikrings- og garantiavtaler, skadebehandling eller resultatet av et skadeoppgjør du ikke er fornøyd med, ønsker vi at du tar kontakt med oss.

Har du en fast kontaktperson er du selvfølgelig hjertlig velkommen til å ta kontakt med vedkommende direkte, eller ringe vårt hovednummertlf:  64 86 46 00

Dersom du ønsker å sende inn en formell klage ber vi om at denne sendes til firmapost@bmf.no og merker saken med "Klage".

Du har i henhold til Forsikringsavtaleloven §20-1 adgang til å bringe saken inn for Finansklagenemda.