Gul bakgrunn

Om oss

Byggmesterforsikring AS er et heleid selskap av Byggmesterforbundet med konsesjon som forsikringsformidlingsforetak.

Opprinnelig fungerte selskapet som en lukket forsikringsordning kun for medlemmer av Byggmesterforbundet, men dette har endret seg. 

Siden etableringen i 2003 har vi utviklet oss mye og har gjennom lang tid også hatt et godt samarbeid med Norske Murmestres Landsforening (NML), Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF), med flere.

Vi er fortsatt et heleid selskap av Byggmesterforbundet, men vår kundegruppe er ikke lenger begrenset til forbundsmedlemmer.

I dag er vi en betydelig leverandør av både forsikringer og garantier til store deler av byggebransjen, både medlemmer og ikke-medlemmer.

Vårt formål er å fremskaffe best mulig forsikringer og garantier for seriøse håndverksbedrifter.
Vår leverandør av skadeforsikring er Knif Trygghet Forsikring AS og GarBo Forsäkring. For person og helseforsikring bruker vi Youplus Livsforsikring og Protector Forsikring som leverandør. Byggsikkerhetsgarantier leveres av GarBo Forsäkring.

  • Forsikringer og garantier spesialtilpasset byggebransjens behov
  • Skadebehandling utført av spesialister på byggrelaterte skader
  • Rådgivning fra spesialister på byggebransjens behov
  • Tilgjengelighet
  • Best mulig kvalitet til lavest mulig pris

Byggmesterforsikring AS er agent for flere ulike forsikringsselskap, da vi til enhver tid velger de beste betingelser for hvert enkelt produkt. Likevel skjer alle henvendelser om avtaler, endringer, vilkår og skader direkte til oss.

Kontakt oss i dag på tlf: (+47) 64 86 46 00, e-post: firmapost@bmf.no 
eller benytt vårt kontaktskjema

Se vår registrering hos Finanstilsynets virksomhetsregister her