Bakgrunner-03

Garanti

Kontraktsgaranti

Kontraktsgarantier benyttes som sikkerhet for oppfyllelse av inngåtte avtaler.