Klager

Vi ønsker at du skal være en fornøyd kunde

Ingen er perfekte og selvsagt kan vi også gjøre feil

Dersom du mener at Byggmesterforsikring AS har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen din eller i et erstatningsoppgjør, ønsker vi at du tar dette opp med oss. 

Dersom vi ikke kommer til enighet kan du bringe saken inn til Finansklagenemnda, jfr. Forsikringsavtaleloven §§ 22-1 og 22-2, jf. også § 20-2.

Du kan lese mer om klagemuligheten på Finansklagenemndas nettsider

 

Gi oss en tilbakemelding