shutterstock_1773233471

Bedriftsforsikring

Styreansvar

Styreansvarsforsikring er en formuesskadeforsikring som tilbys aksjeselskaper som er totalkunder i Byggmesterforsikring AS.

Alternative forsikringssummer er 2 millioner, 5 millioner eller 10 millioner kroner.

Hvem er dekket (sikrede)
Forsikringen dekker tidligere, nåværende og fremtidige styremedlemmer/varamedlemmer og daglig leder/adm. Dir.

Hva dekker forsikringen?
Erstatningskrav som fremsettes mot sikrede i forsikringsperioden og begrunnes med handling foretatt mens forsikringen var i kraft.

Erstatningskrav som skyldes handlinger foretatt de siste to årene før forsikringen trådte i kraft kan være dekningsmessige dersom kravet ikke tidligere var kjent, eller kan dekkes av tidligere forsikring i annet selskap.

Hvorfor tegne styreansvarsforsikring? 
Hvert enkelt styremedlem har et ubegrenset personlig ansvar i forhold til potensielle erstatningskrav. Saksomkostninger ved søksmål (også uberettiget) dekkes. Styreansvarsforsikring er ikke skattepliktig for styremedlemmet, og kostnaden er fradragsberettiget for virksomheten.

Vi anbefaler aller aksjeselskaper å vurdere å tegne styreansvarsforsikring.

Ved forespørsel må virksomheten fylle ut et søknadsskjema før eventuelt tilbud kan gis.

Premie er basert på forsikringssum og virksomhetens omsetning.

Vilkår Styreansvar

Bestill forsikring