shutterstock_371412502

Bedriftsforsikring

Arbeidsmaskin

Du kan dekke dine arbeidsmaskiner hos oss enten du eier eller leaser dem.

Forsikringen kan omfatte:

Ansvar
Forsikringen gir erstatning ved personskade og etter rettslig erstatningsansvar.

Brann/Tyveri
Brann- og tyveriforsikring gjelder skade på arbeidsmaskinen ved brann, lynnedslag og eksplosjon. Forsikringen gjelder ved skader oppstått ved tyveri og for skader som følge av forsøk på tyveri av eller fra arbeidsmaskinen.

Kasko
Kaskoforsikring gjelder ved brann/tyveri og annen skade på arbeidsmaskinen oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig, ytre påvirkning.

Ulykke
Forsikringen dekker arbeidsmaskinulykke og utbetaler erstatning ved dødsfall og medisinsk invaliditet.

Andre
Forsikringen kan dekke maskinskade, avbrudd m.m.

Vilkår Arbeidsmaskin

IPID

Bestill forsikring