shutterstock_1690402324

Bedriftsforsikring

Huseier Næringsbygg

Huseier Næringsbygg er en tradisjonell bygningsforsikring med tilpasning for næringsbygg. Brann-, vann- og innbrudd/hærverksskade er hoveddekningene, men husleietap og huseieransvar er også eksempler på hva forsikringen dekker.

Produkt og vilkår er revidert og generelt forbedret fra 2014. Mange av dekningene har fått betydelig høyere forsikringssummer, blant annet gjelder det ryddingsutgifter. I tillegg er dekningen «miljøfiendtlige rester» inkludert i forsikringen.

Forsikringsformen kan være 1. risiko eller fullverdi utregnet etter type bygg, bygningsmaterialer, areal og volum.

Premie fastsettes ut fra forsikringssum, bygningsmaterialer og brannrisiko.

Huseier næringsbygg

IPID

Bestill forsikring