shutterstock_288813473

Bedriftsforsikring

Reiseforsikring

Reiseforsikring for navngitt forsikringstaker, eventuelt inkludert ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20år.

Reiseforsikringen dekker

  • Reisevarighet 70 dager
  • Avbestilling
  • Forsinkelse
  • Reisegods
  • Reisesyke
  • Ulykke
  • Ansvar
  • Rettshjelp

Vilkår Reiseforsikring

IPID Reiseforsikring

Eksempler på standarddekninger

Dekningsbeskrivelse Forsikringssum
Reisegods per person/familie kr. 100 000/200 000
Forsinket reisegods fritidsreise etter 4 timer kr. 3 000 per person
Rettshjelp (per tvist) kr. 100 000
Reiseansvar kr. 10 000 000
Reisesyke, medisinske utgifter Ubegrenset
Reisesyke, hjemtransport Ubegrenset
Reiseulykke v/død - se vilkår kr. 300 000
Reiseulykke v/medisinsk invaliditet - se vilkår kr. 300 000
Reiseulykke v/død, barn kr. 50 000
Reiseulykke v/ medisinsk invaliditet, barn kr. 500 000
Avbestillingsforsikring per person/familie kr. 75 000/150 000


Egenandeler

Ulykke (gjelder behandlingsutgifter): kr 1.000,-
Leiebil egenandel: dekkes inntil kr 10.000 av selskapet kr 0,-
Andre dekninger: Kr 0,-

Bestill forsikring