shutterstock_288813473

Bedriftsforsikring

Sykelønnsforsikring

 

Sykelønnsforsikringen tegnes av bedriften for navngitte ansatte med lønn høyere enn 6G eller for næringsdrivende som ønsker å forsikre tap i inntekt som følge av sykdom. 
Erstatningen utbetales til den forsikrede via arbeidsgiver som foretar skattetrekk.

Sykelønnsforsikring gir erstatning for differansen mellom Folketrygdens ytelse og faktisk lønn når sykdom eller ulykkesskade forårsaker hel - 100 % - arbeidsuførhet.

For delvis arbeidsuførhet betales ikke erstatning. Det betales heller ikke erstatning for dødsfall eller varig invaliditet.

Forsikringen kan tegnes med 16, 30, 45, 60 eller 90 dagers karenstid.

Maksimal erstatning er 365 dager inklusive karenstid. Ved nytegning (dvs. at firmaet ikke tidligere har hatt sykelønnsforsikring) gjelder en innledende karenstid på 30 dager.

Forsikringen opphører ved fylte 70 år.

Denne forsikringen dekker den enkelte ansattes tap i inntekt ved sykdom.g.

Vilkår Sykelønnsforsikring

Bestill forsikring