Melde krav mot garanti

For garantier utstedt fra og med 1.1.2019 skal krav meldes til:

Byggmesterforsikring AS
Nordbyveien 70
1406 Ski

Tlf.:64 86 46 00 – Skadeavdelingen eller epost til:
skade@bmf.no

For garantier utstedt før 1.1.2019 skal krav meldes til:

Norwegian Claims Link AS
Lysaker Torg 15
Postboks 324
1326 Lysaker

Ved spørsmål forbundet med krav vennligst kontakt Norwegian Claims Link:
Tlf: 67 83 51 30