shutterstock_1069340534

Privatforsikring

Innboforsikring

Innboforsikring er i utgangspunktet en brann-, vann- og innbrudd/tyveriforsikring for innbo og løsøre.

I tillegg bør man vurdere vår Ekstra trygghetsforsikring.

Kunden fastsetter selv forsikringssum ut fra antatt gjenanskaffelsesverdi. Forsikringsform er 1.risiko.

Premie fastsettes ut fra forsikringssum, bygningsmateriale og brannrisiko.

Vilklår innbo

IPID

Bestill forsikring