shutterstock_1069340534

Privatforsikring

Innboforsikring

Innboforsikring er i utgangspunktet en brann-, vann- og innbrudd/tyveriforsikring for innbo og løsøre.

I tillegg bør man vurdere vår Ekstra trygghetsforsikring.

Kunden fastsetter selv forsikringssum ut fra antatt gjenanskaffelsesverdi. Forsikringsform er 1.risiko.

Premie fastsettes ut fra forsikringssum, bygningsmateriale og brannrisiko.

Vilklår innbo

Bestill forsikring