shutterstock_1158115840

Privatforsikring

Bil- og kjøretøyforsikring

Bil- og kjøretøyforsikring tilbys for de aller fleste typer kjøretøy. 

Innenfor området inngår personbil, campingbil, minibuss under 3500 kg. m.m. Vi har vanlig bonussystem, variable kjørelengder og variable egenandeler.

Du kan dekke dine biler hos oss enten du eier eller leaser dem.

Vi tilbyr full fleksibilitet på dekningssiden, og i tillegg til lovpålagt ansvarsforsikring vil alltid fører- og passasjerulykkeforsikring være inkludert.

Det er mulig å tegne delkasko, kasko med eller uten leiebil, samt kasko ekstra trygghet. Spør oss om informasjon om de ulike dekningene.

Vilkår Bil- og kjøretøyforsikring

IPID

Bestill forsikring