shutterstock_342087041

Privatforsikring

Motorsykkelforsikring

Vi tilbyr motorsykkel- og mopedforsikring. Innenfor området inngår også ATV og snøscooter.

Forsikringen kan omfatte:

Ansvar
Ansvarsforsikring er lovpålagt for alle registrerte kjøretøy med skilt.

Brann/Tyveri
Gjelder skader som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon, tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri. I tillegg dekkes skadeverk når det er åpenbart at det samtidig er gjort forsøk på tyveri.

Delkasko
Delkasko gjelder ved brann/tyveri skader. I tillegg kan dekningen omfatt vognskader inntruffet under ferge- eller biltogtransport.

Kasko
Kaskoforsikring gjelder ved brann/tyveri og delkasko. I tillegg gjelder skade på motorvognen oppstått ved sammenstør, utforkjøring, velting, skadeverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.

Andre
Forsikringen kan dekke transport etter skade, redning samt fører- og passasjerulykkesforsikring.

Vilkår MC/Moped

IPID

Bestill forsikring