shutterstock_712608241

Privatforsikring

Ulykkeforsikring

Individuell ulykkesforsikring er en forsikring som gir utbetaling ved skade som følge av ulykke, og man kan velge mellom fritids- eller heltidsdekning. 

Denne forsikringen kan være et supplement til en uførhet- og/eller livsforsikring, og kan tegnes for medisinsk invaliditet og dødsfall. Den kan også tegnes kun for medisinsk invaliditet eller kun for dødsfall.

Forsikringen opphører ved første hovedforfall etter de forsikrede fyller 75 år. Ved fylte 70 år er forsikringssummen begrenset til kr 100 000 ved dødsfall og kr 100 000 ved livsvarig invaliditet.

Ulykkesforsikring for barn (Barneforsikring) opphører ved utgangen av forsikringsåret barnet fyller 20 år.

Premiens størrelse vil avhenge av valgte forsikringssummer, og hvilke aktiviteter som skal omfattes av forsikringen. Disse opplysningene fremkommer av forsikringsbeviset.

Det er viktig å merke seg at «risikoaktiviteter» ikke omfattes av standardforsikringen. Dekning for enkelte av disse risikoaktivitetene kan man eventuelt kjøpe som tilleggsdekning.

Bestill forsikring