shutterstock_151122341

Bedriftsforsikring

Næringslivsforsikring

Næringslivsforsikring er i utgangspunktet en brann-, vann- og innbrudds-/tyveriforsikring for bedriftens varer, maskiner og løsøre.

Forsikringen kan også dekke avbrudd, maskinskade, spesielle verdigjenstander m.m. Forsikringsbeviset angir nærmere hva som er dekket.

Kunden fastsetter forsikringssum ut fra gjenanskaffelsesverdi. Forsikringsformen er 1.risiko (inntil forsikringssum).

NB! Mange små bedrifter vil allerede være tilstrekkelig dekket gjennom bygge- og anleggsforsikringens 1. risiko på 300 000,- for de ulike områdene (gjelder ikke avbrudd).

Premie fastsettes ut fra forsikringssum, byggemateriale og brannrisiko.

Vilkår næringslivsforsikring butikk

Vilkår næringslivsforsikring

IPID næringslivforsikring

IPID næringsliv butikk

 

Bestill forsikring